Uzdrawianie FX dzieci i zwierząt

Uzdrawianie dzieci

W przypadku dzieci obowiązują inne zasady przeprowadzenia sesji:

  • proszę obowiązkowo zaznaczyć w formularzu, że zgłoszenie dotyczy uzdrowienia dziecka,
  • zgłoszenia dotyczące dzieci mogą być dokonywane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych,
  • w przypadku dzieci do 11 roku życia nie jest wymagana ich zgoda lub wiedza;  w przypadku dzieci w wieku 12-18 zgłaszający powinien uzyskać zgodę,
  • jedna sesja obejmuje jedno zgłoszenie (jedną intencję) – na przykład jeśli dziecko jest lękliwe, ma złe wyniki w szkole, choruje na astmę, na jedną sesję należy wybrać tylko jedną z tych spraw.

Zasady uzdrawiania zwierząt

  • W przypadku zgłoszeń intencji do uzdrowienia (zdrowotnych lub behawioralnych) dotyczących zwierząt, proszę zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym,
  • zgłaszamy jedną intencję na jedną sesję – na przykład problemy z nadwagą lub lękliwość lub agresywność (nie wszystkie na raz).

 

Sesje pozwalają uzdrowić dorosłego, dziecko i zwierzę

 

Newsletter


x