Uzdrawianie FX dla dzieci i zwierząt

Uzdrawianie FX dla innych osób

W przypadku zgłaszania innej osoby (niż zgłaszający) na Uzdrawianie FX:

 • proszę zaznaczyć w formularzu, że zgłoszenie dotyczy uzdrowienia FX dla innej osoby niż zgłaszający,
 • można podać kto to jest w sensie relacji/pokrewieństwa (np. dla mamy, dla partnera itp.), ale bez podawania ich danych szczegółowych,
 • zgłaszający powinien wcześniej uzyskać zgodę tej osoby,
 • wyjątkiem są sytuacje, kiedy nie można uzyskać tej zgody ze względu na stan tej osoby (np. nieprzytomna),
 • jedna sesja obejmuje jedną intencję – uzgodnioną z tą osobą zgłaszaną.

Uzdrawianie FX dla dzieci

W przypadku dzieci obowiązują nieco inne zasady zgłaszania na Uzdrawianie FX:

 • proszę zaznaczyć w formularzu, że zgłoszenie dotyczy uzdrowienia FX dla dziecka,
 • zgłoszenia dotyczące dzieci mogą być dokonywane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych,
 • w przypadku dziecka do 11 roku życia nie jest wymagana zgoda lub wiedza tego dziecka;  w przypadku dzieci w wieku 12-18 zgłaszający powinien wcześniej uzyskać ich zgodę,
 • jedna sesja obejmuje jedno zgłoszenie (jedną intencję) – na przykład jeśli dziecko jest lękliwe, ma złe wyniki w szkole, choruje na astmę, na jedną sesję należy wybrać tylko jedną z tych spraw.

Uzdrawianie FX dla zwierząt

 • jeśli zgłoszenie do uzdrowienia FX  jest dla zwierzaka, proszę zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym,
 • Intencja może dotyczyć problemów zdrowotnych zwierząt, jak i behawioralnych (związanych z ich zachowaniem, lękami itp.)
 • zgłaszamy jedną intencję na jedną sesję – na przykład problemy z nadwagą, lub lękliwość, lub agresywność (nie wszystkie na raz).

 

Uzdrawianie FX pozwala uzdrowić dorosłego, dziecko i zwierzaka

 

Newsletter


x