Co to jest metoda Dwupunktowa?

Metoda Dwupunktu jest szybką i skuteczną metodą uzdrawiania na wszystkich poziomach życia – fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym. Dzięki niej można dokonać korzystnych zmian w każdej sferze życia, takich jak: zdrowie, relacje w związkach, finanse oraz blokujące przekonania. Opiera się na prawach fizyki kwantowej, ale swoimi korzeniami sięga wspólnych doświadczeń różnych systemów filozoficznych i religijnych sprzed wieków.

Głównym założeniem metody Dwupunktu jest połączenie człowieka ze wszystkim, co go otacza.

Przede wszystkim, podkreśla rolę jaką nasze myśli, zarówno świadome i podświadome, mają w kształtowaniu otaczającej rzeczywistości. Metoda ta jest skutecznym narzędziem głębokiej zmiany wzorców mentalnych, fizycznych, emocjonalnych, w nas samych i odzwierciedleniu ich w otaczającym nas środowisku.

Zmiany dokonują się na poziomie kwantowym.

Jak to się dzieje?

To bardzo proste. Każdy z nas jest w Matrycy Energetycznej, swoistym „Matrixie”, który zawiera wszystkie informacje o nas, naszym życiu, przekonaniach i wszystkim, co nas określa, kształtuje, opisuje. Metoda Dwupunktu polega na dotarciu do tego energetycznego pola kwantowego, by móc w szybki i prosty sposób przetransformować niekorzystne schematy.

Celem dwupunktu/matrycy energetycznej jest transformacja naszej świadomości. W matrycy energetycznej “zapisane są” wszystkie informacje dotyczące Twojego życia. Stosując technikę dwupunktu, wchodząc w “pole serca”, nawiązujemy kontakt z matrycą energetyczną. Wtedy, poprzez wyrażenie odpowiedniej intencji, możemy wejść w rezonans z najlepszym rozwiązaniem dowolnej sytuacji z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Sytuacja lub problem, z którym przyszedłeś, może ulec natychmiastowej transformacji.

Metodę Dwupunktu można stosować na sobie, innych osobach – dorosłych i dzieciach; także na zwierzętach, roślinach, a nawet przedmiotach. Metoda Dwupunktu jest odpowiednia dla każdego. Nie ma ograniczeń co do jej zastosowania, gdyż w matrycy pojęcie czasu i przestrzeni nie istnieje. W związku z tym można ją stosować na odległość.

Jednym z twórców metody Dwupunktu jest Richard Bartlett (pod nazwą Matryca Energetyczna). Więcej można przeczytać w jego książkach:

Kolejnym jest dr Frank Kinslow (pod nazwą Synchronizacja Kwantowa). Jego książki:

Zobacz jak terapeutki, Anita Putkiewicz i Małgorzata Korczyńska, wykorzystują metody Dwupunktu podczas “Terapii Kwantowej” – terapii grupowej połączonej z indywidualną oraz w przystępny sposób opowiadają, na czym to polega i jak działają techniki kwantowe. W filmie wypowiadają się też klienci – o zmianach w swoim życiu w efekcie zastosowania Terapii Kwantowej.